ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Τα νέα ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών για να μοριοδοτηθούν εν’ όψη των νέων προκηρύξεων ή να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να διεκδικήσουν θέση ευθύνης.

 

Τα μαθήματα βασίζονται στην αξιοποίηση όλων των γνώσεων του ενήλικα, από σπουδές, εμπειρίες, χόμπι και ενδιαφέροντα. Δεν στηρίζεται δηλαδή σε ξερή αποστήθιση λέξεων και κανόνων, αλλά στην αξιοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι αυξημένες στους εκπαιδευτικούς. Αυτό οδηγεί στην ευχάριστη κα ταχύτερη εκπαίδευση του ενήλικα να μιλάει και να γράφει άριστα στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ βρετανικού πιστοποιητικού Αγγλικών TIE -
(Test of Interactive English).

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 εβδομάδες, ενώ η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης υπολογίζεται περίπου σε 100 ώρες, 50 ώρες για μαθήματα σε τάξη με καθηγητή και 50 ώρες για μελέτη στο σπίτι.

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, τα κύρια μαθήματα θα γίνονται Σάββατο πρωί ή απόγευμα, ενώ όπου υπάρξουν επιπλέον ανάγκες θα γίνουν και μαθήματα μέσα στην εβδομάδα σε απογευματινές ώρες.

Το ακριβές ωράριο των τμημάτων θα εξαρτηθεί από τα ωράρια που βολεύουν τους εκπαιδευόμενους, με βασική αρχή όμως να δημιουργηθούν τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποιητικού του ίδιου επιπέδου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, με ημερομηνία έναρξης του πρώτου μαθήματος το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν ένα βασικό βιβλίο μέσα από το οποίο θα μελετούν, αλλά θα έχουν και πρόσβαση σε επιπλέον βοηθητικό υλικό που θα τους παρέχει ο εκπαιδευτής τους.

Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού τον Ιούνιο. Η ακριβής ημερομηνία εξέτασης καθορίζεται από τον ίδιο τον εξεταστικό φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις, συνήθως 10-20 Ιουνίου.

Απόκτηση Πιστοποίησης

Για την απόδειξη του επιπέδου γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει μέρος σε σχετικές εξετάσεις που διοργανώνει ανεξάρτητος, αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ φορέας.

Το Test of Interactive English (TIE) είναι Βρετανικός φορέας πιστοποίησης, αναγνωρισμένος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, τόσο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Ως μορφή εξέτασης έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που μας επιτρέπουν να το επιλέγουμε ειδικά για τα τμήματα ενηλίκων:

  • ·Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν εξετάσεις όταν το τμήμα είναι έτοιμο καθώς διοργανώνει εξετάσεις πολύ συχνά. 

  • Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστούν (PreparedTasks). Έτσι, μπορούν να επιλέξουν να προετοιμάσουν θεματικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν.

  • Επειδή το TIEείναι achievementtest, αυτό σημαίνει πως οι υποψήφιοι αποκτούν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχαν στις εξετάσεις, άρα οι υποψήφιοι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποτύχουν.

  • Παρέχει δωρεάν επανεξέταση και δεύτερη ευκαιρία.

  • Τα αποτελέσματα εκδίδονται μόλις σε 30 ημέρες και το πιστοποιητικό έρχεται άμεσα ώστε οι υποψήφιοι να το καταθέσουν μόλις χρειαστεί.

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αποδεικνύει την  γνώση αγγλικών σε 3 επίπεδα:

·         Άριστη γνώση (C2 - Proficiency)

·         Πολύ καλή γνώση (C1 - Advance)

·         Καλή γνώση (Β2 - Lower).