Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με την απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος του αντίστοιχου επιπέδου.

Για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται η επιτυχημένη συμμετοχή σε εξετάσεις, τις οποίες διοργανώνουν πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Συμμετέχουμε μόνο σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων που αναγνωρίζονται και στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, και ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (CEFR)

Με δοκιμαστικά διαγωνίσματα, οι μαθητές αξιολογούν την δομή της κάθε εξέτασης, και επιλέγουν αυτή που τους ταιριάζει καλύτερα. 

 

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την κάθε εξέταση ξεχωριστά, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: