Οι εξετάσεις Europalso είναι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας, για τα επίπεδα από Junior έως και την C class.

Οι εξετάσεις Europalso είναι φιλικές προς τους μαθητές και εξετάζουν την ξένη γλώσσα, ως μέσο επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικία  των μαθητών. 

 

 

Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στις εξετάσεις EUROPALSO;

 

ü Επειδή είναι αντικειμενικό κριτήριο για τις γνώσεις που έχει ο μαθητής,
αφού η εξεταστέα ύλη βασίζεται στις προδιαγραφές  του C.E.F.R.  για τα όσα πρέπει να έχουν διδαχτεί οι μαθητές στην αντίστοιχη τάξη.

 

ü  Επειδή εξοικειώνουν τους μαθητές στην διαδικασία των εξετάσεων,
καθώς διεξάγονται σε δημόσια σχολεία, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή για όλους τους μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Η εξοικείωση αυτή θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους μαθητές όταν θα έρθει η ώρα των εξετάσεων Pre-LowerLower και Proficiency.

 

ü  Επειδή εντοπίζουμε έγκαιρα τις ελλείψεις του μαθητή, 
αφού μέσω τις διαδικασίας των δοκιμαστικών test προετοιμασίας για τις εξετάσεις (practicetests), μπορούμε να διαπιστώσουμε σε ποιους τομείς υστερεί ο μαθητής και να βελτιώσουμε τις ελλείψεις. 

 

ü  Επειδή αποτελούν κίνητρο για τους μαθητές,
καθώς η επιτυχία στις εξετάσεις συνοδεύεται από επίσημο δίπλωμα, το οποίο αποτελεί την αναγνώριση των κόπων του μαθητή

 

Χαρακτηριστικά των εξετάσεων EUROPALSO:

ü  Εξετάσεις Αξιολόγησης με πιστοποίηση ISO 9001:2008

ü  Tests απόλυτα φιλικά που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την ηλικία των μαθητών
Με την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι την λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening.  Στην συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι την σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν σε κάθε part

ü  Το Listening ακούγεται δύο φορές

ü  Σο Writing επιλέγεται ένα από τα δύο προτεινόμενα θέματα

ü  Οι βαθμολογίες όλων των parts συμψηφίζονται

ü  Η βάση είναι το 50% 

 

Δηλώσεις συμμετοχής EUROPALSO:

  • Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο στο τέλος του σχολικού έτους και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται περίπου στο τέλος Φεβρουαρίου.

  • Η βαθμολογία του μαθητή στα MockTests παίζει σημαντικό ρόλο για την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς θα πρέπει ο κάθε μαθητής να έχει πετύχει την επιθυμητή βαθμολογία στα δοκιμαστικά Tests που κάνουμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέσα στη τάξη.