Ποιά εξέταση να επιλέξω για το Lower;

Για να πιστοποιηθεί το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας απαιτείται η απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος του αντίστοιχου επιπέδου.

Για να υπάρχει ενιαία περιγραφή του επιπέδου γλωσσομάθειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης, δημιουργήθηκε το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες), που περιγράφει τι γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής για να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ξένη γλώσσα.

Το επίπεδο του Lower, αντιστοιχεί στο Level Β2 του CERF, και πιστοποιεί την Καλή Γνώση των Αγγλικών, όπου ο χρήστης της γλώσσας μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου και να συνδιαλλαγεί με άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται η επιτυχημένη συμμετοχή σε εξετάσεις, τις οποίες διοργανώνουν πανεπιστήμια του Εξωτερικού.  Όλα τα πτυχία επιπέδου Β2 είναι ισότιμα ανεξάρτητα από τη βάση ή τη μορφή των εξετάσεων, ισχύουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα και αντιστοιχούν σε 30 μόρια στον ΑΣΕΠ.

ΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Στην Kallergis Education οι μαθητές προετοιμάζονται και διδάσκονται τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχουν για το Level B2 και στην συνέχεια με δοκιμαστικά διαγωνίσματα αξιολογούν την δομή της κάθε εξέτασης, και επιλέγουν αυτή που τους ταιριάζει καλύτερα:

ESB (English Speaking Board) - Βάση: 55%

LISTENING: 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ακούς κάθε ερώτηση 2 φορές.

WRITING: 3 θέματα να γράψεις το 1.

READING: 2 κείμενα, με 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

USE of ENGLISH: 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

SPEAKING: 1) Συνέντευξη με λεπτομέρειες για τον εαυτό σου 2) Συζήτηση πάνω σε ένα θέμα 3) Γενικές Ερωτήσεις

2,5 ώρες συνολικά για να κάνεις το κάθε part με όποια σειρά θέλεις

 

FCE for Schools (Cambridge University) - Βάση: 60% 

LISTENING: 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 10 ερωτήσεις να συμπληρώσεις τα κενά, 5 ερωτήσεις αντιστοίχησης. Ακούς κάθε ερώτηση 2 φορές.

WRITING: 2 εκθέσεις: 1 Ε-mail υποχρεωτικά, και 4 θέματα να γράψεις το 1. (Σε 80 λεπτά)

READING: 3 κείμενα, με 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. (Σε 60 λεπτά)

USE of ENGLISH: 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 12 να συμπληρώσεις τα κενά, 10 ερωτήσεις derivatives, 8 ερωτήσεις transformation (2 μονάδες κάθε ερώτηση transformation). (Σε 45 λεπτά)

SPEAKING: 1) Συνέντευξη με λεπτομέρειες για τον εαυτό σου 2) Συγκρίνεις εικόνες 3) Συζήτηση για να καταλήξεις σε μία απόφαση 4) Γενικές ερωτήσεις

 

ECCE (Michigan University) - Βάση: 65%

LISTENING: 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ακούς κάθε ερώτηση 1 φορά.  

WRITING: 2 θέματα  να γράψεις το 1. (Σε 30 λεπτά)

READING - USE of ENGLISH: 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. (Σε 90 λεπτά )

SPEAKING: 1) Συνέντευξη με λεπτομέρειες για τον εαυτό σου 2) Δύο εικόνες και συζήτηση για να καταλήξεις σε μία επιλογή 3) Να δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα