Έχοντας εγγραφεί στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends, αλληλογραφούμε με μαθητές από όλον τον κόσμο που κι αυτοί μαθαίνουν τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα.  

 

Στην αρχή του Σχολικού Έτους, το κάθε τμήμα μας "αδελφοποιείται" με μία άλλη τάξη αντίστοιχου επιπέδου και αριθμού μαθητών από ένα άλλο σχολείο από οποιοδήποτε μέρος της γης.

Ο κάθε μαθητής ανταλλάσσει κάρτες μέσω e-mails με τα παιδιά της άλλης τάξης, και όλα τα παιδιά μοιράζοντε πληροφορίες σχετικά με την πόλη τους, το σχολείο τους και τα ενδιαφέροντά τους. 

H διαδικασία αυτή είναι πολύ ευχάριστη και ταυτόχρονα και χρήσιμη για τα παιδιά, καθώς μαθαίνουν να επικοινωνούν σε αληθινές συνθήκες, δεν γράφουν απλές τυποποιημένες εκθέσεις αλλά ανταποκρίνοντε σε πραγματικά ερωτήματα, και γίνοντε κομμάτι ενός παγκόσμιου σχολικού οργανισμού.

 

Η αλληλογραφία, βοηθάει τα παιδιά να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να κάνουν εξάσκηση με πολύ ευχάριστο τρόπο και να συγκρίνουν και το επίπεδο των γνώσεών τους με μαθητές από διαφορετικά σημεία του πλανήτη!