Η μέθοδος Project είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας, ένα σημαντικό εργαλείο που αυξάνει τις διαδικασίες μάθησης των παιδιών. 

Project εννοούμε την ολοκληρωμένη εργασία των μαθητών που ξεκινάει με την διαδικασία της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος, συνεχίζεται με την καταγραφή των αποτελεσμάτων και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της εργασίας μέσα στην τάξη.

Εκτός από τα εμφανή και άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή της εξάσκησης της Αγγλικής γλώσσας σε όλα τα στάδια της εργασίας, το project προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν και ποικιλία άλλων πνευματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η έμφυτη διάθεση για μάθηση και έρευνα. Άλλωστε, η τελική παρουσίαση των μαθητών μπροστά σε όλους τους συμμαθητές τους, αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους  και την ευχέρεια με την οποία χειρίζονται την γλώσσα. 

Την μέθοδο του project την έχουμε ενσωματώσει μέσα στο πρόγραμμα σπουδών όλων των τάξεων, από την Junior  έως και το Proficiency, κάνοντας περίπου μία εργασία ανά μήνα ή ανά δίμηνο. 

Η θεματολογία κινείται γύρω από σημαντικά πρόσωπα ή γεγονότα τα οποία οι μαθητές αξίζει να γνωρίσουν, είτε γύρω από την Βρετανική ή Αμερικάνικη κουλτούρα και πολιτισμό. Πολλές φορές επίσης επιλέγουμε θέματα που έχουν σχέση με όσα διδασκόμαστε εκείνη την περίοδο στα βιβλία μας.

Επειδή όλη η δουλειά γίνεται στα Αγγλικά, κι οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν είτε σε εγκυκλοπαίδειες είτε στο διαδίκτυο και να ξεχωρίσουν ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές και ποιες όχι, αυτή η τριβή βοηθάει τα παιδιά να εξοικειωθούν πολύ καλύτερα και πολύ ποιο γρήγορα με την γλώσσα. 

Η παρουσίαση του project μπροστά σε όλη την τάξη, ενθαρρύνει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τον δημόσιο λόγο, να μην ντρέπονται και να έχουν το θάρρος να εκφραστούν.