Σε κάθε αίθουσα του σχολείου μας, υπάρχει μόνο ένα τραπέζι, κι όλοι μας, μαθητές και δάσκαλοι, καθόμαστε γύρω από αυτό...

 

Με αυτό τον τρόπο, όλα τα τμήματα είναι ολιγομελή, με maximum τους 8 μαθητές, δεν υπάρχει πρώτο θρανίο και γαλαρία, ούτε καλός μαθητής και κακός.  Όλοι είμαστε μία ενιαία παρέα και όλοι συμμετέχουμε ισόποσα στην διδακτική διαδικασία.

Ακόμη κι από την πρώτη στιγμή λοιπόν που θα μπει ο μαθητής για πρώτη φορά στην τάξη, μαθαίνει να συνεργάζεται μέ όλο το τμήμα, μαθαίνει να εμπιστεύεται και να συμμετέχει, μαθαίνει να προσφέρει κι ο ίδιος, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργασίας.