ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ μας έχει ως στόχο:
  • Την απόκτηση ικανοτήτων που θα δίνει στους μαθητές μας την δυνατότητα να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα.
  • Την απόκτηση δεξιοτήτων που θα δώσει την δυνατότητα στους μαθητές να επιτύχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους.  

Περισσότερα...