ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ μας έχει ως στόχο:
 • Την απόκτηση ικανοτήτων που θα δίνει στους μαθητές μας την δυνατότητα να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα.
 • Την απόκτηση δεξιοτήτων που θα δώσει την δυνατότητα στους μαθητές να επιτύχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους.  
 • Την γνωριμία των μαθητών με την Αγγλική και Αμερικάνικη κουλτούρα και πολιτισμό, με τους ανθρώπους και τις συνήθειές τους.
 • Την απόκτηση αξιών, κοινωνικών, ανθρώπινων και ηθικών.
 • Όλοι οι μαθητές να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αποκτώντας  ακαδημαϊκές γνώσεις και πιστοποιήσεις του ανώτατου επιπέδου, Proficiency - C2.
Σε κάθε τάξη οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες του αντίστοιχου επιπέδου: 
 • Listening: Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Speaking: Παραγωγή προφορικού λόγου
 • Reading: Κατανόηση γραπτού λόγου
 • Writing: Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Use of English: Δεξιότητες Γραμματικής και Λεξιλογίου
 
Για να προαχθεί ένας μαθητής θα πρέπει στην προηγούμενη τάξη:
 • Να έχει παρακολουθήσει το 80% των μαθημάτων
 • Να έχει επιτύχει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη του 13
 • Στις τελικές εξετάσεις να έχει βαθμολογία σε κάθε εξεταζόμενη δεξιότητα μεγαλύτερη του 10
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
 
Κλασσικό
Εκπαιδευτικό
σύστημα
Εκπαιδευτικό σύστημα
KALLERGIS 
EDUCATION
 
Common European Framework of Reference for Languages
Τάξη Ελληνικού Σχολείου
Εξετάσεις
Pre – Junior
Pre- Junior
 
Β’ Δημοτικού
 
Junior A
Junior
σε έναν χρόνο
 
 
Γ’ Δημοτικού
 
Junior B
A class
A class
 
Δ’ Δημοτικού
 
B class
B class
A1
Ε’ Δημοτικού
LAAS
C class
C class
A2
Στ’ Δημοτικού
LAAS, KET
D class
Pre – Lower
σε έναν χρόνο
 
B1
 
Α’ Γυμνασίου
 
ESB, PET
 
E class
Lower
Lower
B2
Β’ Γυμνασίου
FCE, ECCE, ESB
1st year Proficiency
 
 
Proficiency
σε έναν χρόνο
 
 
C2
 
 
Γ’ Γυμνασίου
 
ECPE, UCLAN, ESB
2nd year
Proficiency
 
Το επίπεδο γνώσεων πιστοποιείται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους φορείς και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μετά την επιτυχημένη εξέταση στο αντίστοιχο επίπεδο:
 • CAMBRIDGE Esol Examinations
 • University of MICHIGAN Examinations
 • UCLAN The University of Central Lancashire
 • ESB English Speaking Board
 • LAAS Language Attainment Assessment System